ซีรีย์หุ้น มาทำความรู้จักกับหุ้นตอนที่หนึ่ง

ซีรีย์หุ้น  มาทำความรู้จักกับหุ้นตอนที่หนึ่ง

57

หุ้นอาจจะมีหลากหลายความหมายแต่ตามหลักแล้วคำว่าหุ้น อย่างเป็นทางการคือ ตราสารที่ทางบริษัท และกิจการ ออกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการนั้น ถ้าหากว่าคุณมีหุ้นขอบริษัทนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

คุณก็จะได้สิทธิ์ในการบริหารบริษัท โดยผู้ที่ถือตราสารหุ้นอยู่ในมือนั้นไม่ว่าจะสักกี่หุ้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยนั่นเอง ซึ่งคนที่ถือตราสารหุ้นอยู่ในมือนั่นเมื่อถึงเวลาที่บริษัทมีการปันผลจากกำไรที่มีอยู่ในมือ ผู้ที่ถือตราสารหุ้นหรือเจ้าของกิจการก็จะได้รับเงินปันผลตามส่วนที่คุณจะได้รับ กล่าวคือยิ่งมีการถือหุ้นอยู่มากก็จะยิ่งมี เงินปันผลมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง ซึ่งหุ้นนั้นก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นแบบสองประเภทคือ

หนึ่ง หุ้นสามัญ นั่นก็คือตราสารหุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถมีการตัดสินใจต่าง ๆ ในการบริหารบริษัทไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิ์มีการมอบอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นสามารถที่จะร่วมเข้ารับการเปลี่ยนแปลทางนโยบายของบริษัทได้ โดยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดทุกปี อีกด้วย

สอง  หุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นทีผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสีียงเพื่อกำหนดแนวทางในการเป็นไปของบริษัทแต่จะยังได้รับเงินปันผลอยู่อย่างเสมอทุกปี ซึ่ง ถ้าหากว่ากิจการมีการล้มละลายหรือล้มเลิกไปทางผู้ถือหุ้น นั้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก่อนผู้ที่ถืิอ หุ้นสามัญ เพราะถือว่าไม่ได้เป็นคนมาบริหาร  และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทำความรู้จักกับเรื่องของหุ้นตอนแรกซึ่ตอนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ ว่าหากเราลงทุนในหุ้นแล้วเรานั้นจะได้อะไรจากหุ้นที่เราลงทุนไปได้บ้างเพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในการเทรดหุ้นได้รับรู้ต่อไปในอนาคตนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *