ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

59

จากตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกันมานั้นและยังมีเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนและข้อคิดที่ได้ว่าเราควรจะลงทุนหุ้นแบบไหนเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้น้อยลง

ซึ่งความเสี่ยงที่จะขาดทุนในการลงทุนกับหุ้นใดใดนั้นเกิดขึ้นได้มาจากการขาดทุนทางด้านธุรกิจ และการขาดทุนทางด้านการเงิน ส่วนอีกข้อที่อาจจะเจอบ้างนั่นคือความเสี่ยงทางด้านการขาดสภาพคล่องเพราะเมื่อใดที่ธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่องขึ้นมาแล้วนั้น จะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตในหุ้นไปได้ดังนั้นการขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้นก็ถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย  อีกส่วนหนึ่งคือ ความเสี่ยงในการพบเจอกับ สภาวะเงินเฟ้อ  ซึ่งเงินเฟ้อนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปี เราจะพบว่าเงินนั้นจะด้อยค่าลงไปในทุก ๆ ปี 2-4% นั่นก็หมายความว่าเงินของเรานั้นจะด้อยค่าอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นความมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรต่อปีมากกว่า 2-4% เพื่อให้เราไม่ขาดทุนในการลงทุนได้ก็ควรที่จะเลือกให้ดีดี

ทิศทางการลงทุน หากเราลงทุนในภาวะบริษัทที่เกิดความเสี่ยงสูง และดูแล้วมีโอกาสที่จะเสี่ยงนั้นเราควรมองว่าเราก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงพอควรดังนั้นแล้วควรพิจารณาให้เหมาะสมว่า หุ้นไหนที่ มีความเสี่ยงสูงและจะทำเงินให้เราได้มากเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการสวิงของหุ้นที่ค่อนข้างกว้างต่างจากหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงความเสี่ยงต่ำ ก็มักจะมีราคาที่นิ่ง ๆ ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำกำไร ได้เรื่อย ๆ แต่ได้ทีละน้อย ๆ นั่นเองดังนั้นการที่เราจะต้องการใช้ความสามารถที่จะแตกต่างกันออกไปด้วยในส่วนที่แตกต่างกันออกไปในด้านการลงทุนที่คุณจะได้รับความคาดการณ์ทางการลงทุนนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *