ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

60

จากตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกันมานั้นและยังมีเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนและข้อคิดที่ได้ว่าเราควรจะลงทุนหุ้นแบบไหนเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้น้อยลง

ซึ่งความเสี่ยงที่จะขาดทุนในการลงทุนกับหุ้นใดใดนั้นเกิดขึ้นได้มาจากการขาดทุนทางด้านธุรกิจ และการขาดทุนทางด้านการเงิน ส่วนอีกข้อที่อาจจะเจอบ้างนั่นคือความเสี่ยงทางด้านการขาดสภาพคล่องเพราะเมื่อใดที่ธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่องขึ้นมาแล้วนั้น จะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตในหุ้นไปได้ดังนั้นการขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้นก็ถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย  อีกส่วนหนึ่งคือ ความเสี่ยงในการพบเจอกับ สภาวะเงินเฟ้อ  ซึ่งเงินเฟ้อนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปี เราจะพบว่าเงินนั้นจะด้อยค่าลงไปในทุก ๆ ปี 2-4% นั่นก็หมายความว่าเงินของเรานั้นจะด้อยค่าอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นความมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรต่อปีมากกว่า 2-4% เพื่อให้เราไม่ขาดทุนในการลงทุนได้ก็ควรที่จะเลือกให้ดีดี

ทิศทางการลงทุน หากเราลงทุนในภาวะบริษัทที่เกิดความเสี่ยงสูง และดูแล้วมีโอกาสที่จะเสี่ยงนั้นเราควรมองว่าเราก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงพอควรดังนั้นแล้วควรพิจารณาให้เหมาะสมว่า หุ้นไหนที่ มีความเสี่ยงสูงและจะทำเงินให้เราได้มากเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการสวิงของหุ้นที่ค่อนข้างกว้างต่างจากหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงความเสี่ยงต่ำ ก็มักจะมีราคาที่นิ่ง ๆ ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำกำไร ได้เรื่อย ๆ แต่ได้ทีละน้อย ๆ นั่นเองดังนั้นการที่เราจะต้องการใช้ความสามารถที่จะแตกต่างกันออกไปด้วยในส่วนที่แตกต่างกันออกไปในด้านการลงทุนที่คุณจะได้รับความคาดการณ์ทางการลงทุนนั่นเอง

 

ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

ซีรีย์หุ้นความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น ตอนที่สอง

59

จากตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกันมานั้นและยังมีเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนและข้อคิดที่ได้ว่าเราควรจะลงทุนหุ้นแบบไหนเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้น้อยลง

ซึ่งความเสี่ยงที่จะขาดทุนในการลงทุนกับหุ้นใดใดนั้นเกิดขึ้นได้มาจากการขาดทุนทางด้านธุรกิจ และการขาดทุนทางด้านการเงิน ส่วนอีกข้อที่อาจจะเจอบ้างนั่นคือความเสี่ยงทางด้านการขาดสภาพคล่องเพราะเมื่อใดที่ธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่องขึ้นมาแล้วนั้น จะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตในหุ้นไปได้ดังนั้นการขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้นก็ถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย  อีกส่วนหนึ่งคือ ความเสี่ยงในการพบเจอกับ สภาวะเงินเฟ้อ  ซึ่งเงินเฟ้อนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปี เราจะพบว่าเงินนั้นจะด้อยค่าลงไปในทุก ๆ ปี 2-4% นั่นก็หมายความว่าเงินของเรานั้นจะด้อยค่าอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นความมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรต่อปีมากกว่า 2-4% เพื่อให้เราไม่ขาดทุนในการลงทุนได้ก็ควรที่จะเลือกให้ดีดี

ทิศทางการลงทุน หากเราลงทุนในภาวะบริษัทที่เกิดความเสี่ยงสูง และดูแล้วมีโอกาสที่จะเสี่ยงนั้นเราควรมองว่าเราก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงพอควรดังนั้นแล้วควรพิจารณาให้เหมาะสมว่า หุ้นไหนที่ มีความเสี่ยงสูงและจะทำเงินให้เราได้มากเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการสวิงของหุ้นที่ค่อนข้างกว้างต่างจากหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงความเสี่ยงต่ำ ก็มักจะมีราคาที่นิ่ง ๆ ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำกำไร ได้เรื่อย ๆ แต่ได้ทีละน้อย ๆ นั่นเองดังนั้นการที่เราจะต้องการใช้ความสามารถที่จะแตกต่างกันออกไปด้วยในส่วนที่แตกต่างกันออกไปในด้านการลงทุนที่คุณจะได้รับความคาดการณ์ทางการลงทุนนั่นเอง

ซีรีย์หุ้น ตอน ความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น

ซีรีย์หุ้น ตอน ความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้น

59

แน่นอนการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอและหุ้นก็เช่นกัน ย่อมต้องมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นนั้นก็มีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น หรือการขาดทุนจากผลประกอบการ

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงในการที่เราจะขาดทุนทั้งสิ้น ปัจจัยหลัก ๆ ที่เราจะสามารถขาดทุนได้ก็คือการที่กิจการที่เรานั้นลงทุนมีการขาดทุนซึ่งแนน่นอน ราคาหุ้นย่อมตกลงจากเดิมอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยเราจะแบ่งความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นออกมาเป็นข้อย่อย ๆ ได้เป็นดังข้อต่อไปนี้

การขาดทุนด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ

เมื่อธุรกิจมีปัญหาประสบปัญหาขาดทุน และขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้นแน่นอนที่สุดหุ้นของคุณก็จะตกลงและยังอาจจะมีการเพิ่มทุนในการลงทุนเพื่อนำกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทนั่นจะทำให้หุ้นของคุณนั้นมีมูลค่าที่ลดน้อยถอยลงไป และนั่นก็คือความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง

การขาดทุนความเสี่ยงทางด้านการเงิน

เมื่อธุรกิจและกิจการมีการกู้เงินและเกิดความขัดข้องทางกิจการนั้นจนไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้นั้นก็จะทำให้เกิดภาระความเสี่ยงทางด้านการเงินที่จะทำให้กิจการล้มละลายได้และจะทำให้มูลค่าหุ้นที่เราทำการลงทุนไว้สูญได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะขาดทุนและเป็นความเสี่ยงทางด้านการสูญเงินไปได้นั่นเอง ซึ่งการลงทุนนั้นก็ยังจะมีการสูญเสียอีกในหลาย ๆ รูปแบบที่เป็นปัจจัยในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่จะทำให้เรามีความเสี่ยงในพอร์ทหุ้นได้ดังนั้นการจะลงทุนจึงต้องเริ่มต้นที่จะหาสิ่งที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดก่อนเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้ได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เราต้องการด้วยตัวของเราเองนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

ซีรีย์หุ้น มาทำความรู้จักกับหุ้นตอน คุณจะได้รับอะไรจากหุ้น

ซีรีย์หุ้น  มาทำความรู้จักกับหุ้นตอน คุณจะได้รับอะไรจากหุ้น

58

เราจะเห็นได้ว่า คนมักจะชื่นชอบการลงทุนในหุ้นกันแต่เรารู้หรือไม่ว่า ทำไมคนเราถึงชอบที่จะลงทุนในหุ้น แล้วหุ้นนั้นให้อะไรกับเรา ในบทความนี้จะบอกว่าหุ้นให้อะไรกับเราและทำไมเราถึงต้องลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นนั้น จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทน ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในรูปแบบของเงินปันผล และในรูปแบบของการซื้อขายเพื่อกินส่วนต่างของการซื้อขายหุ้น ซึ่งราคาหุ้นนั้นจะมีการผันผวนอยู๋ตลอดเวลาตามปัจจัยหลัก และปัจจัยย่อยของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ ฝืดเคือง คนใช้เงินน้อย มีเหตุการณ์ความไม่สงบ บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนเปลี่ยนผู้บริหาร ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเกิดความผันผวนและทำให้เกิด ช่องว่างในการซื้อขายขึ้นซึ่งคุณจะสามารถทำกำไรจากการเทรดหุ้นได้นั่นเอง

การลงทุนในหุ้นนั้น จะทำให้คุณเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ คุณมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานในบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของหุ้นด้วยการประชุมหุ้นสามัญประจำปีซึ่งนอกจากการประชุมแล้วก็จะมีการจ่ายเงินปันผลกันอีกด้วย

การลงทุนในหุ้นมีสภาพที่คล่อง เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์นั้นเกิดขึ้นมาจากการเป็นตัวกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายจึงทำให้มีการเทรดเงินและสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้อยู่ตลอดเวลานั่นจึงทำให้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวหุ้น มาเป็นตัวเงินสดได้ตลอดเวลาแม้ว่าในยามฉุกเฉินที่เราต้องการใช้เงินก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี หุ้นบางตัวก็จะมีสภาพคล่องที่แตกต่างกันออกไปเพราะหากเราเลือกถือหุ้นที่ ไม่ค่อยมีคนชอบเทรด หรือมีแต่คนขายเราก็อาจจะไม่สามารถหาคนเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อหุ้นเราไปได้ด้วยนั่นเอง

และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการลงทุนในตัวหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนแทบทุกมักจะชื่นชอบและใช้เป็นช่องทางในการลงทุนกันอยู่เสมอนั่นเอง

 

ซีรีย์หุ้น มาทำความรู้จักกับหุ้นตอนที่หนึ่ง

ซีรีย์หุ้น  มาทำความรู้จักกับหุ้นตอนที่หนึ่ง

57

หุ้นอาจจะมีหลากหลายความหมายแต่ตามหลักแล้วคำว่าหุ้น อย่างเป็นทางการคือ ตราสารที่ทางบริษัท และกิจการ ออกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการนั้น ถ้าหากว่าคุณมีหุ้นขอบริษัทนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

คุณก็จะได้สิทธิ์ในการบริหารบริษัท โดยผู้ที่ถือตราสารหุ้นอยู่ในมือนั้นไม่ว่าจะสักกี่หุ้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยนั่นเอง ซึ่งคนที่ถือตราสารหุ้นอยู่ในมือนั่นเมื่อถึงเวลาที่บริษัทมีการปันผลจากกำไรที่มีอยู่ในมือ ผู้ที่ถือตราสารหุ้นหรือเจ้าของกิจการก็จะได้รับเงินปันผลตามส่วนที่คุณจะได้รับ กล่าวคือยิ่งมีการถือหุ้นอยู่มากก็จะยิ่งมี เงินปันผลมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง ซึ่งหุ้นนั้นก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นแบบสองประเภทคือ

หนึ่ง หุ้นสามัญ นั่นก็คือตราสารหุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถมีการตัดสินใจต่าง ๆ ในการบริหารบริษัทไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิ์มีการมอบอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นสามารถที่จะร่วมเข้ารับการเปลี่ยนแปลทางนโยบายของบริษัทได้ โดยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดทุกปี อีกด้วย

สอง  หุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นทีผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสีียงเพื่อกำหนดแนวทางในการเป็นไปของบริษัทแต่จะยังได้รับเงินปันผลอยู่อย่างเสมอทุกปี ซึ่ง ถ้าหากว่ากิจการมีการล้มละลายหรือล้มเลิกไปทางผู้ถือหุ้น นั้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก่อนผู้ที่ถืิอ หุ้นสามัญ เพราะถือว่าไม่ได้เป็นคนมาบริหาร  และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทำความรู้จักกับเรื่องของหุ้นตอนแรกซึ่ตอนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ ว่าหากเราลงทุนในหุ้นแล้วเรานั้นจะได้อะไรจากหุ้นที่เราลงทุนไปได้บ้างเพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในการเทรดหุ้นได้รับรู้ต่อไปในอนาคตนั่นเอง

เคล็ดลับการลงทุน อยากเป็นเจ้าสัวต้องเริ่มจากการออม

เคล็ดลับการลงทุน อยากเป็นเจ้าสัวต้องเริ่มจากการออม

56

ใคร ๆ ก็คิดที่จะอยากรวยอยากเป็นเจ้าสัวกันทั้งนั้น แต่จะมีใครสักคนที่จะไปถึงจุดนั้นได้แต่การจะไปให้ถึงจุดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้การที่เราจะเป็นเจ้าสัวได้นั้นเราต้องทำการเริ่มต้นด้วยตัวของเราเอง

และสิ่งที่ต้องเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือการออมเงิน เมื่อเรามีเงินออมแล้วเราจะสามารถนำเงินที่เราออมไว้ ไปทำการลงทุนได้ สำหรับการออมเงินนั้นเริ่มต้น เราอาจจะใช้การออมเงินเพียงแค่ปีละ 12000 บาท ต่อปี หรือแค่เดือนละพัน แล้วหากคุณนำเงินไปลงทุนในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพียงแค่ 10% ต่อปีเท่านั้น ในเวลา 10 ปีคุณจะมีเงินเก็บถึง หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งในเงินจำนวนนี้คุณสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจและลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้มีมากยิ่งขึ้นหรือ ไม่ว่าจะเป็นการ ลงทุนในหุ้น หรือทองคำ  หรือการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำเงินไปต่อยอดเงิน ซึ่งนั่นก็จะสามารถทำให้คุณมีเงินล้านภายในเวลาไม่เกิน 10 ปีอีกด้วย และนี่คืออำนาจของการออมเงินเพียงคุณเก็บเงินเดือนละแค่หนึ่งพันบาททุกเดือนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย ก็จะสามารถสร้างเงินล้านได้อย่างเห็นผลและไม่ยากเย็นเท่าไหร่นัก ดังนั้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่การเก็บออมนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ที่จะตัดสินว่าคุณจะร่ำรวยและเป็นเจ้าสัวได้หรือว่าจะจนลงเป็นเพียงแค่คนธรรมดา ๆ ที่ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่มีอะไร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ความจำเป็นเฉพาะตัวเพื่อสร้างประโยชน์ของการลทุนให้ได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ว่าอย่างไรถึงจะถูกต้อตามหลักการออมเงินที่ดีที่เราควรจะจัดการให้ได้ตามที่เราต้องการด้วย และนี่ก็คือการออมเงินเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่การก้าวข้ามผ่านการเป็นเจ้าสัวภายในอนาคตในภายภาคหน้าได้นั่นเอง